Προγραμματιστής γεύματος

Δεν θα ήταν χωματερή για φωτογραφίες της Παρασκευής χωρίς το ρουμπίνι να κοιμάται σε μια περίεργη θέση…

Δεν θα ήταν μια παρασκευαστική χωματερή χωρίς το ρουμπίνι να κοιμάται σε μια περίεργη θέση 🙃🥨🍂

Related Articles

Back to top button