ένα Σαββατοκύριακο μακριά στη λίμνη για την ψυχή …

ένα Σαββατοκύριακο μακριά στη λίμνη για την ψυχή ☺️🍂